+371 26210606
pic.ideja@inbox.lv
+371 26216130
pic.ideja@gmail.com
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

baner mid 

Izglītības un atpūtas biedrība „OZOLAINE” ir dibināta 2007. gada 7. novembrī, struktūrvienība - Profesionālās izglītības centrs „IDEJA” 2011. gada 22. februārī.

 
Izglītības centra „IDEJA” mērķis ir īstenot profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. Lai nodrošinātu iedzīvotāju iespēju paaugstināt profesionālās izglītības līmeni, apgūt jaunu profesiju vai apgūt darba tirgū aktuālās pamata prasmes, izglītības centrs piedāvā dažādas izglītības programmas, ar kurām var iepazīties mūsu mājas lapā.
Mūsu darbības panākumu pamatā ir kvalitatīvi organizēta un īstenota apmācība, augsti kvalificēti un pieredzējuši pedagogi, kā arī pozitīva un radoša izglītības vide. Rezultāts- profesionāls, konkurētspējīgs darbinieks un apmierināts darba devējs. 

 

 

Izglītības iestādes darbības pamatmērķi

Vīzija.

Piedāvājot darba tirgum nepieciešamo kvalifikācijas un zināšanu apguvi, kļūt par profesionālas tālākizglītības virzītājspēku Latgales reģionā.

Misija.

Nodrošināt kvalitatīvu pieaugušo izglītības procesu, piedāvājot apmācībām darba tirgū aktuālākās profesijas, radot iespējas personības izaugsmei, tādejādi virzoties pretī sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai un bezdarba līmeņa samazināšanai.

Uzdevumi:

  • nodrošināt izglītojamajiem kvalitatīvas teorētiskās un praktiskās zināšanas, sekmējot to konkurētspēju pašreizējos sociālekonomiskajos apstākļos;
  • piesaistīt, nodrošināt un sekmēt izglītojamo iemaņu un prasmju veidošanos atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai;
  • radīt atbilstošus priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei un meistarības celšanai;
  • ievērot humānisma, demokrātijas, zinātniskuma, sistemātiskuma un individuālās pieejas principus;
  • piesaistīt jaunus sadarbības partnerus, lai turpinātu pilnveidot esošo darbības sfēru un izstrādāt jaunas izglītības programmas.
 

Mācību process tiek organizēts mācību centrā Rēzeknē, Viļānos un Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs:

  • Dārzu iela 23, Rēzekne, LV-4601 (Birojs);
  • Rūpnīcas iela 7-3a, Rēzekne, LV-4604; 
  • Līkā iela 11, Rēzekne, LV-4601;  
  • Raiņa iela 14a, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650.

Шаблоны с адаптивным дизайном